Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Akcie > Predvedenie ryhovača RT60

Ak máte záujem o praktickú ukážku práce miniryhovača RT60, kontaktujte nás.
ORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hžadaj: