Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  HOME > AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA


Chválou každého majiteľa športového areálu resp. záhrady je krásny trávnik . Vybudovanie takejto trávnatej plochy resp. záhrady stojí veľa úsilia, námahy a v neposlednom rade aj vložených financií. Jedným z najdôležitejších predpokladov k splneniu takéhoto cieľa je primerane aplikovaná zálievka - v optimálnom čase, množstve a optimálnym spôsobom.


Riešením môže byť inštalácia automatického zavlažovacieho systému RAIN BIRD.


Čo je to vlastne moderný automatický zavlažovací systém?
Moderný systém sa skladá z rozvodu potrubia ukrytého pod povrchom zeme a výsuvných postrekovačov, ktoré sú skryté pod úrovňou terénu. Po otvorení prívodu vody elektromagnetickými ventilmi sa postrekovače tlakom vody vysunú nad úroveň terénu a po skončení zavlažovania sa opäť zasunú do podzemných púzdier. Preto inštalácia systému nemá vplyv na údržbu trávnatej plochy kosením.
Naprogramovaná ovládacia jednotka sa postará o správny režim zavlažovania a pre prípad dažďa je v pohotovosti čidlo zrážok.


Čo znamená profesionálny zavlažovací systém?
Profesionálny systém sa zásadne odlišuje od na prvý pohľad podobných tzv. hobby systémov v niekoľkých zásadných bodoch:
  • Kvalita, výkonnosť a spoľahlivosť postrekovačov a ostatných prvkov systému
 Postrekovače sú zariadenia, ktoré nám dopravia závlahovú vodu na trávnik resp. rastliny.Jesamozrejmé, že kvalita distribúcie vody zásadne ovplyvňuje efektivitu celého systému a je základným    predpokladom pre úsporný chod celého systému.
  • Kvalita a komplexnosť
Firma RAIN BIRD vyvíja a vyrába kompetnú radu výrobkov pre zavlažovacie systémy. Preto je tu vždy záruka, že jednotlivé prvky systému budú vždy optimálne spolupracovať a budú tak plne využiteľné všetky výhody systému. Ovládacie jednotky, elektroventily, veľa typov postrekovačov a trysiek, čidla zrážok, mikropostrekovače, kvapkovače, kvapkovacie potrubie a ďalšie príslušenstvo sú navzájom zladené pre maximálnu funkčnosť celého systému.
  • Kvalita a spoľahlivosť
O kvalite výrobkov svedčia aj záruky poskytované konečnému užívateľovi.
Na väčšinu výrobkov RAIN BIRD je poskytovaná záruka 3 resp. 5 rokov.


ORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: