Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA > Golf

Golfové ihriská patria v našich podmienkach medzi najdokonalejšie upravované plochy.
Perfektne založené a dôsledne udržiavané golfové ihrisko je základným predpokladom kvalitnej golfovej hry a vyžaduje používanie špeciálnych  technologických postupov už vo fáze výstavby ihriska, či už sa jedná o kosenie trávnika, ochrana pred chorobami, špeciálnej trávnikovej odrody, hnojiva a v neposlednom rade o zavlažovanie jednotlivých hracích prvkov na golfovom ihrisku.

Technicky je veľmi ťažké, ba možno až nemožné, praktikovať správnu zálievku ihriska manuálne ovládaným systémom s prenosnými postrekovačmi. Jediným riešením, ktoré umožňuje maximálne využívanie ihriska, je inštalácia stabilného zavlažovacieho systému. Systém je navrhovaný vždy individuálne, presne podľa predstáv a požiadaviek investora. Systémy pre golfové ihriská sú relatívne zložité a patria k vrcholu profesionálnych schopností projektanta systému a realizačnej firmy.

Základným bodom je zavlažovanie jamkovísk, odpalísk a cvičných plôch. V poslednej dobe, však čoraz viac golfových ihrísk má požiadavku na zavlažovanie aj jednotlivých dráh (faiway), čo nepochybne prispieva ku skvalitneniu trávneho porastu ako aj samotnej hry.

Vzhľadom k rozsahu systému sú systémy ovládané väčšinou dekodérovými ovládacími systémami, ktoré umožňujú dostatočnú flexibilitu ovládania i programovania a naviac ľahkú rozšíriteľnosť etapovite budovaných systémov.
Aj systémy pre golfové ihriská sú navrhované zastúpením RAIN BIRD vrátane kompletného poradenského servisu.

Produkty pre golfové ihriskáORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: