Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA > Záhrady

Chválou každého majiteľa rodinného domu je  krásna a upravená záhrada . Vybudovanie takejto záhrady stojí veľa úsilia, námahy a v neposlednom rade aj vložených financií. Jedným z najdôležitejších predpokladov k splneniu takéhoto cieľa je primerane aplikovaná zálievka - v optimálnom čase, množstve a optimálnym spôsobom.

Riešením môže byť inštalácia automatického zavlažovacieho systému RAIN BIRD.

Optimálny návrh automatického zavlažovacieho systému nie je jednoduchou záležitosťou. Je treba správne posúdiť zdroj vody, ktorý je k dispozícii, zvoliť si zo širokej ponuky postrekovačov, trysiek a najvhodnejších typov ventilov, správne ich rozmiestniť s ohľadom na chodníky, stromy, kríky, pergoly, zobrať do úvahy bazén, posúdiť vplyv vetra, svetových strán a zatienenie pozemku, správne navrhnúť profily potrubia a ovládacích káblov a pod.

Firma ORAG Slovakia zastupujúca RAIN BIRD na Slovensku však túto starosť prevezme za vás.
Na konkrétnom mieste získame potrebné informácie, prediskutujeme s vami vaše predstavy a po dohode na rozsahu a charaktere systému vypracujeme návrh systému a cenovú ponuku.

 To všetko nezáväzne a zdarma. Rozhodnutie je potom  len na vás.

Produkty pre záhradyORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: