Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Golf > Projektovanie

Samotnej výstavbe golfového ihriska predchádza jeho navrhnutie a následne projekt. Vloženie (naprojektovanie)jednotlivých dráh resp. vodných plôch do konkrétneho priestoru resp. krajiny predstavuje veľkú zodpovednosť zo strany architekta.
Najväčší dôraz pri projektovaní kladieme na celkovú funkčnosť ihriska. Máme tým na mysli  perfektné odvodnenie jednotlivých častí (green,tee,bunker,fairway) vhodným natvarovaním resp. systémom drenáží, minimalizovať možnosť vzniku neviditeľných dopadových plôch resp. greenov a v neposlednej rade nesmieme zabudnúť na údržbu ihriska.
Samotná architektúra ihriska je vec subjektívna , a preto je vždy konzultovaná s majiteľom resp. investorom stavby (ihriska).
Určite pre každého projektanta sú najväčšou odmenou spokojní hráči, spokojný majiteľ a nesmieme zabudnúť na greenkeepra , ktorému dobrý projekt uľahčí každodennú drinu na ihrisku. Toto je cieľ nášho projektu.

Fotogaléria
Poradenstvo
Projektovanie
Realizácia
Príslušenstvo
Automatická závlaha
Stroje a príslušenstvoORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: