Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Golf > Realizácia

Realizácia resp. výstavba golfového ihriska prebieha na základe vypracovaného projektu. To však neznamená, že vždy sa postupuje striktne podľa projektu. Pri výstavbe sa môžeme dostať do situácie, ktorú projekt nerieši resp. s ňou nepočítal (nežiadúca voda ,kamene, skaly, atd.). Takéto situácie sa riešia operatívne priamo na stavbe so súhlasom majiteľa (stavebný dozor) ihriska.
Hlavný dôraz kladieme na dodržanie technológie pri výstavbe objektov ako sú jamkoviská, odpaliská či bunkre. Tým máme hlavne na mysli perfektné oddrenážovanie, zhutnenie a najmä natvarovanie jednotlivých objektov. Vôbec tvarovanie (shaping) ihriska je veľmi dôležitá časť výstavby ,ak nie najdôležitejšia, pretože vám určuje celkový vzhľad Vášho golfového ihriska.
Naša firma má veľké skúsenosti v tejto oblasti, a preto nemusíte mať obavy sa na nás obrátiť. Naopak budeme veľmi radi a Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Samozrejme Vám ponúkame komplexné poradenstvo v danej oblasti.

Fotogaléria
Poradenstvo
Projektovanie
Realizácia
Príslušenstvo
Automatická závlaha
Stroje a príslušenstvoORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: