Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Vermeer > Horizontálne drviče dreva

Horizontálny drvič dreva je zariadenie určené na spracovanie drevného odpadu akéhokoľvek druhu. Drviacim ústrojendtvom je bubon s kladivkami po svojom obvode, ktoré rozdrvia drevnú hmotu. Drviče sú schopné spracovať aj materiál s frakciami kovu (klince, skrutky), skla, plastov, kameňov a štrku, ktoré sa často nachádzajú v bežnom drevnom odpade, paletách, starých oknách a pňoch s koreňmi. To je hlavný rozdiel oproti štiepkovačom, používajúcim oceľové nože, ktoré sa pri kontakte s uvedenými frakciami otupujú alebo mechanicky poškodzujú. Horizontálny drvič dokáže teda spracovať drevný odpad všetkého druhu, ktorého veľkosť je limitovaná jedine výškou plniaceho otvoru.

Štiepkovače
Frézy na pne
Presadzovače stromov
Horizontálne drviče dreva
Ručne vedené ryhovače
Mininakladače
Riadené vŕtanie
Kolesové ryhovače
Prenájom strojov
Majitelia strojov
Akcie
Financovanie
Použité strojeORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: