Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Vermeer > Mininakladače

Šmykom riadený mininakladač S600 je určený pre prácu v stiesnených a menej prístupných podmienkach, kde nie je možné využiť klasické zariadenia (záhrady, tunely, sklady, podlažia a poschodia budov). Umožňuje to prijateľná hmotnosť a nízke rozmery mininakladača.

Veľký výber prídavných zariadení zabezpečuje multifunkčné použitie stroja a realizáciu takmer všetkých záhradníckých a zemných prác.

Obsluha na stroji stojí, má dokonalý výhľad na vykonávanú pracovnú činnosť, v prípade potreby jednoducho a rýchlo zo stroja zostúpi alebo naň nastúpi. Bezpečnosť žaisťuje plošina, na ktorej obsluha stojí a bez zaťaženie (prítomnosti pracovníka na plošine) sa stroj nepohne.

Štiepkovače
Frézy na pne
Presadzovače stromov
Horizontálne drviče dreva
Ručne vedené ryhovače
Mininakladače
Riadené vŕtanie
Kolesové ryhovače
Prenájom strojov
Majitelia strojov
Akcie
Financovanie
Použité strojeORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: