Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Vermeer > Majitelia strojov

WEIGELA, spol. s r.o., špecializovaná škôlka na stromy s balom (www.weigela.sk, weigela@ba.psg.sk), je vlastníkom presadzovača stromov Vermeer TS20.


RONDO, s.r.o., orezávanie a výrub stromov - práce vo výškach (www.rondo.sk, rondosro@stonline.sk), je vlastníkom štiepkovača BC600xl.


ORAG Slovakia s.r.o., výstavba golfových ihrísk (www.orag.sk), je vlastníkom ryhovača V4150A - využitie pri inštalácii závlahových systémov na golfových ihriskách.

ORAG Slovakia s.r.o. je vlastníkom presadzovača stromov TS33 (za traktor) - využitie pri sadovníckych úpravách pri výstavbe golfových ihrísk.


Štiepkovače
Frézy na pne
Presadzovače stromov
Horizontálne drviče dreva
Ručne vedené ryhovače
Mininakladače
Riadené vŕtanie
Kolesové ryhovače
Prenájom strojov
Majitelia strojov
Akcie
Financovanie
Použité strojeORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: