Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Vermeer > Ručne vedené ryhovače

Ryhovač (drážkovač) je zariadenie určené na hĺbenie rýh (drážok) pri inštalácii závlahových systémov, optických, telefónnych, elektrických alebo iných káblov do pôdy.

Ryhovač nielen ryhu vyhĺbi, no aj dôkladne rozdrobí zeminu vynesenú na okraj ryhy, čím sa zabezpečí jednoduché a dôkladné zasypanie po ukončení inštalácie. Zásah do pôdy je minimálny, pretože šírka ryhy sa pohybuje v intervale 8 - 20 cm; to oceníte hlavne vtedy, ak potrebujete napr. inštalovať závlahy na pozemku s už udržiavaným trávnikom.

Ryhovač nahrádza ručné kopanie rýh, pracuje rýchlo a spoľahlivo čím Vám ušetrí energiu, čas a financie inak vynaložené na pracovníkov potrebných pre výkopové práce.Hĺbka a šírka ryhy závisí od modelu ryhovača. Pre inštalácie závlahových systémov sú vhodné malé ryhovače s nízkou hmotnosťou pre jednoduchý transport a manipuláciu aj v menej prístupných častiach záhrady s účinnou hĺbkou ryhy 30 cm. Pre inštaláciu závlah na športových ihriskách, inštaláciu telefónnych a iných káblov je už potrebná hlbšia ryha, teda aj väčší stroj s výkonným motorom a pojazdom, ktorý je schopný rýchlo a plynulo vyhĺbiť ryhy s dĺžkou niekoľko stoviek metrov až kilometrov.


Štiepkovače
Frézy na pne
Presadzovače stromov
Horizontálne drviče dreva
Ručne vedené ryhovače
Mininakladače
Riadené vŕtanie
Kolesové ryhovače
Prenájom strojov
Majitelia strojov
Akcie
Financovanie
Použité strojeORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: