Automatická závlaha Stroje               Predaj a Služby Kontakty

  Vermeer > Kolesové ryhovače

Kolesové ryhovače sú určené na hĺbenie rýh (drážok) pre závlahové systémy, drenáže, položenie káblov alebo vedení do pôdy. Na rozdiel od ručne vedených ryhovačov ide o výkonnejšie stroje, na ktorých obsuha sedí, s využitím pri veľkých projektoch s potrebou ryhovania na dlhé vzdialenosti alebo hlbších rýh v rôznych typoch pôd.

Štiepkovače
Frézy na pne
Presadzovače stromov
Horizontálne drviče dreva
Ručne vedené ryhovače
Mininakladače
Riadené vŕtanie
Kolesové ryhovače
Prenájom strojov
Majitelia strojov
Akcie
Financovanie
Použité strojeORAG SLOVAKIA s.r.o.
Mojmírova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka: Hrubá Borša

Tel.: 02/ 40 25 20 10
Mob.: ++421-(0)911 744 011
Fax.: 02 /40 25 20 20
E-mail: orag@orag.sk

Hľadaj: